Krvne skupine

Krvna skupina pomeni klasifikacijo krvi na osnovi prisotnosti antigenov na površini rdečih krvničk. Antigeni so kemijsko gledano beljakovine, ogljikovi hidrati, glikoproteini ali glikolipidi.

Najbolj razširjena in poznana sistema krvnih skupin sta sistem AB0 in sistem Rhesus, saj vključujeta antigene, ki so najpomembnejši s stališča imunoloških reakcij pri transfuziji krvi. Običajno navajanje izgleda kot omemba antigena A ali B (oziroma AB, če sta prisotna oba antigena in 0, če ni prisoten ne antigen A ne antigen B) ter prisotnosti faktorja Rhesus D kot pozitivno/negativno; na primer posameznik s krvno skupino A negativno ima na rdečih krvničkah prisoten antigen A, antigen B in faktor Rhesus D pa sta odsotna.

Pogostost krvnih skupin pri ljudeh

Krvna skupina

Pogostost v svetu

0+

38%

A+

34%

B+

9%

0-

7%

A-

6%

AB+

3%

B-

2%

AB-

1%